เลขพัสดุประจำรอบ FB Live เสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม

เลขพัสดุ J&T Express

ลิ้งค์เช็คเลขพัสดุ 

>>  https://jtexpress.co.th/index/query/gzquery.html

 • 1. Waybill Number : 820338954282

  ผู้รับ : ประภาพร แสงสุวรรณ

   

  2 Waybill Number : 820338959274

  ผู้รับ : ป้วย สรญา

   

  3. Waybill Number : 820338971012

  ผู้รับ : อาวีพรรณ

   

  4. Waybill Number : 820338951423

  ผู้รับ :อมรรัตน์ อัมราลีอิต

   

  5. Waybill Number : 820338960873

  ผู้รับ : วรพิน ลอปกุลกียรติ

   

  6. Waybill Number : 820338967674

  ผู้รับ : คุณสิรีลัคน์ ประเสริฐศรี

   

  7. Waybill Number : 820338966031

  ผู้รับ:นฤพร พุ่มเจริญ

   

  8. Waybill Number : 820338960781

  ผู้รับ : ณุวริดา เผื่อนผระไพ

   

  9. Waybil Number : 820338966366

  ผู้รับ :คุณ ฐิตินั้นท์ กมิมณี

   

  10. Waybill Number : 820338945436

  ผู้รับ : คุณพิมพ์พร คงชม

   

  11. Waybill Number : 820338951633

  ผู้รับ : คุณขวัญตา คงคำ

   

  12. Waybill Number : 820338958132

  ผู้รับ : ชฎาภรณ์ สวนแสน

   

  13. Waybill Number : 820338952333

  ผู้รับ : พรรณาลี มนัสสีลา

   

  14. Waybill Number :820338962376

  ผู้รับ : ผ่องพรรณ แสงสุวรรณ

   

  15. Waybill Number : 820338956334

  ผู้รับ : คุณ จูติพร นุ่งสุด

   

  16., Waybill Number : 820338942021

  ผู้รับ : คุณสุภัญญา ทีพย์ปัญญา

   

  17. Waybill Number : 820338964852

  ผู้รับ : ศิรินันท์ แจ่มเน็ชร

   

  18. Waybill Number : 820338957023

  ผู้รับ : กุสุมา กุนาใบ

   

  19. Waybill Number : 820338948726

  ผู้รับ : วราพร บุญปัญญาธนาชชัย

   

  20. Waybill Number : 820338959952

  ผู้รับ : คุณอัญชลา ตั้งบัณฑิต