เลขพัสดุประจำรอบ FB Live ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม

เลขพัสดุ Flash Express

ลิ้งค์เช็คเลขพัสดุ 

>>  https://www.flashexpress.co.th/tracking/

TH0401F00XM0A        คุณแนน

TH0402F02049A         คุณศิรินันท์ เเจ่มเพ็ชร

TH2801F06FT3B          ลลิตา  ปัญญารัมย์

TH1002F06D00A         น.ส.วริยาภรณ์ บานแย้ม

TH0203F06A32B         กัทลี บุตรเจริญตระกูล

TH0150F066Z0A         จันทร์จิรา  สอนไม้

TH0514F06319A         สุชาดา ตุลาการ /Sales

TH0113F06000C         Noo Ratchanee

TH0140F05X76B         ทัศน์ศรัณย์ ศรีเศษนาม

TH6108F05UN6H        อโณทัย ย่อยสูงเนิน

TH0150F05QX0B         ชนิตา​   พรหม​รักษา​

TH0108F05JJ0A           ป๋วย สรญา

TH0121F05FF7A         สุพีชา จั่นหยง

TH4712F05BY8B         บุณณดา  ประสานเชื้อ

TH1010F059F7E          ฐิติพร  บุ่งสุด

TH7601F05663A         ชฎาภรณ์  สวนแสน

TH2701F052S6J          ส.ท.หญิง ฐิตินันท์ ภูมิมณี

TH0306F050E3D         อาทิตยา  สีมาเมฆ

TH0136F04UW0A       อรยา เศวตตานุสรณ์

TH0108F04PV2A         น.ส.ประภาพร แสงสุวรรณ

TH0206F04MB3B        คุณฟ้า

TH0151F04HX1A         นฤพร พุ่มเจริญ

TH7111F04C14A         เปรมฤดี สุทธิธรรม

TH3113F04A44A         อัญชลา  ตั้งบัณฑิต

TH3113F046N9G        วราพร บุญปัญญาธนาชัย

TH0125F040U4C         น. ส. ฉัตราภรณ์ แสวงผล

TH2204F03XD3C         ปรียาภรณ์. ยะมิน.

TH0126F03TP1A         ศศิภา เฟื่องฟูลอย

TH0121F03QZ7A         นุสรา ลิขิตเรืองศิลป์

TH2609F03ME9A        น.ส.พัชรา  พวงมาลัย

TH0124F03H38A         คุณ อมรรัตน์ อัมราลิขิต

TH0116F03BF2B         มัลลิกา จันทจุล

TH0121F038Q2A        ลักขะณา นามเที่ยง

TH0133F035W7F        สิริลัคน์ ประเสริฐศรี

TH1601F033B9I          ชญานุช เรือนนุช

TH0301F02R02E         ธิติมา เดชเดชา

TH2101F02KM1H       กรรวอร คำแก้ว

TH0142F02G04B         ปาริฉัตร หลักคำ

TH0112F02C87B         วริศรา พรพิชิตพงษ์

TH2001F02896A         สุนีย์ เดือนเพ็ญ

TH0131F06ZN9A         วรพิณ ลอปกุลเกียรติ

TH6417F01BB6B         นุชสรา จันทร์ปาน

TH0107F017Z4C         คุณภูริวัจน์

TH0138F012X4B         สุภรัตน์