เลขพัสดุรอบ Live อังคาร ที่ 5 พฤษภาคม - Manoko Jewelry

เลขพัสดุรอบ Live อังคาร ที่ 5 พฤษภาคม

เลขพัสดุไปรษณีย์

 •  

  EI 9518 5033 2 TH

  1. ผู้รับ: วเรศรา

   

  2. ผู้รับ: นุสรา

  EI 9518 5034 6 TH

   

  3. ผู้รับ: สุกัญญา

  EI 9518 5035 0 TH

   

  EI 9518 5036 3 TH

  4. ผู้รับ: สินี้นาฎ

   

  EI 9518 5037 7 TH

  5, ผู้รับ: ศิริภา

   

  EI 9518 5038 5 TH

  6. ผู้รับ: !จษฎาภรณ

   

  EI 9518 5039 4 TH

  7. ผู้รับ: บุษกร

 •  

   

  8. ผู้รับ: อาทิตยา

  EI 9518 5040 3 TH

   

  9. ผู้รับ: ขวัญชนก

  EI 9518 5041 7 TH

   

  10. ผู้รับ: รัญญรัตน

  EI 9518 5042 5 TH

   

  11. ผู้รับ: กุลปรี้ยา

  EI 9518 5043 4 TH

   

  12. ผู้รับ: สรารัตน์

  EI 9518 5044 8 TH

   

 

เลขพัสดุ Flash Express

ลิ้งค์เช็คเลขพัสดุ >>  https://www.flashexpress.co.th/tracking/

TH32019ZGDX9A ชุ่มจิต มนูญสราญ
TH56079ZG9X7A ภาวนา
TH20019ZG6Z5I คุณทัศนีย์ ศิริวงศ์
TH01059ZG3N0A ณิชกานต์ ปทานนท์
TH61019ZFTS6F นางสาว นภาพร อภิรัฐเมธีกุล
TH01019Z8T41A k.Jonatan Hernandez #1697
TH50019Z8E59A นางสาว วิภาวรรณ นวลทอง
TH71029Z84C8C ส่ง ณัฐวรรณ จันทร์มณี
TH71119Z8025D K.พรพรรณ คงคาสัย
TH01399Z7VU7A วราภรณ์เลิศสิริชินกร

 

TH2701A259X5S ณัฐกฤตา เชษฐนรงค์
TH0401A257X1C คุณฐิติพร บุ่งสด
TH0101A253Q5C กัญญากานต์
TH6803A24YY7A กนกนภา แสงสว่าง
TH0105A24X32B คุณเบญจวรรณ ขาวเหลือง
TH2909A24RN5I ศยามล ไทยศรีวงศ์
TH6701A24Q04A คุณ ภูวดล แก้วคำ
TH0401A24M39B คุณ ลภัสรดา บุญเกียรติ
TH2714A24GA7J คุณนิตยา กลอนโพธิ์
TH0301A24E26B จันทิมา  สัตระ
TH0128A24BZ0A คุณสุกัญญา ทองชื่น/fb:Annabell Fever
TH0403A247K9A กนกกาญจน์ จุลโพธิ์
TH0122A245S3A วิชญา เกตุลอย
TH0139A23YH5B ธนพร  สายสิน
TH1003A23VQ5J คุณเสาวคนธ์ พัฒผล
TH6703A23TS4B คุณ ปริยานุช เชี่ยวซาญ
TH0126A23RP1A ชยพัทธ์
TH3113A23P76K นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีดาพรหม
TH1210A23CZ1A พรชนก สอนมูลปิ่น
TH0406A23AW9A k.ชโลทร ตาดี
TH0124A237R8A คุณ อมรรัตน์ อัมราลิขิต
TH0124A235C0C น.ส.นริสรา จันทะเวช
TH0122A23170A ณภัทร  จิตร์รักรบ
TH0105A22YW9B คุณสุพรรษา เทพทับทิม
TH0141A22TS3D คุณนภาศิริ จิตรรังศี
TH0121A22RF7A ลักขะณา นามเที่ยง
TH7701A22JV7A 81/เบญจรัตน มะโนภักดิ์ มค1ปท/Nok Benjarat
TH0102A22G97A ส้ม2/ดำ2/ชมพู2 คุณสิริกัญญา ปิยะวิริยะกุล T.
TH0203A229A7C น.ส.กานดา จันทบุตร
TH0514A22758A สุชาดา ตุลาการ /Sales
TH0126A22461A ศศิภา เฟื่องฟูลอย
TH5007A21YX2A คุณรัชดา อ่อนแพง
TH7111A21TS3A กรกมล กิตติโรจน์เกษม (แหม่ม)
TH5604A21QQ3B คุณ จันทร์จิรา วงษ์สุวรรณ์
TH0121A21K09B ธัญลักษณ์ ธัญญเจริญ
TH0119A256Y6A สมคิด ช้อยอนุรักษ์
TH0125A24Z74D สุรีย์ สมประดีกุล
TH0304A24WF0D คุณอรวรรณ  เนื่องฉวี
TH0105A24SB2A ณฤดี ชุมพล
TH0134A24G49A เกศรินทร์ ทองคำ
TH1006A24C52C กาญจนา พัดทะเล
TH4715A24847A สุกัญญา ทิพย์ปััญญา
TH2701A245C0A สุรีรัตน์ รักความชือ
TH7201A23WT4A ดรัณพร หยงสตาร์
TH0202A23T95D ดวงฤดี บัวบาน
TH1001A23KJ0A คุณ นันท์นภัส ก้อนมณี
TH4602A23G83A วัชราภรณ์ ห้วยทราย
TH0301A23D73E วนัสสุดา บุญกอแก้ว
TH5505A239X9E ด.ญ. ศิริพาขวัญ งามจิตเจริญ (น้าแอร์)
TH2721A236N9K ทิวาพร ศรีสูงเนิน
TH0102A23388B ชัญนัน
TH0133A23080C นาฏสภางค์ วิริยะกุล
TH0701A22W99A พจนีย์ รุ่งโรจน์
TH0119A22ST2A พิมพา จิระสุวรรณกิจ
TH0136A22PM3A อรยา เศวตตานุสรณ์
TH0201A22K43B สรธนัญญ์ จันทร์เหลือง
TH0306A22GA0D นส.พจนีย์ ลีคำ
TH0143A22CW3C สุพรรษา ขุนวิเศษ
TH0502A228Z0J จิรภา มีสง่า
TH0703A22570C คุณปัญจมา ธรรมเจริญ
TH0205A22268B นาวิน อยู่สวัสดิ์
TH2609A21YZ1A พัชรา พวงมาลัย
TH0203A21VW5B นฐา พชรเบญจกุล
TH1002A21T73A วริยาภรณ์ บานแย้ม
TH0142A21Q57B ปาริฉัตร หลักคำ
TH6805A21FT4A สุดารัตน์ บุญเกษม (คุณสุใบ)
TH3113A21B65A คุณอัญชลา  ตั้งบัณฑิต
TH2008A21564B คุณชัญญา อำนาจ (ข)
Measurement / มาวัดไซส์กันก่อนนะค้า ^^
RING SIZE / วัดไซส์เเหวน 
วิธีที่ 1 :
วัดโดยใช้ เเถบกระดาษ วิธีนี้สะดวก หาอุปกรณ์ง่าย เเต่มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้นะค้า 
มีทริคเเนะนำ คือ ดึงเเถบกระดาษให้ตึงหน่อย จะทำให้ไซส์เเหวนออกมาเป๊ะกว่านะค้า 
 
>>> เตรียมอุปกรณ์ กันเล๊ย  
>>> ตัดเเถบกระดาษ ความหนาพอประมาณ  
>>> เเล้วนำ มาพันรอบนิ้วเเบบนี้ค้า   ขอตึงหน่อยนะค้า 
( รอบโคนนิ้ว เเละตรงข้อนิ้วด้วยนะค้า บางคนโคนนิ้วใส่ได้ เเต่ติดข้อ^^)
>>> วัดขนาดหน่วยเป็น มิลลิเมตร 
>>> อย่างของยู วัดได้ 57 นำมาลบ 3  = ค่าได้ไซส์ 54 
>>> เดี๋ยวมาลองเช็ค ความเป๊ะกับพวงไซส์ ดีกว่า 
เป๊ะ++ ค่า 
********************************************
วิธีที่ 2
ดาวน์โหลดตารางวัดไซส์ ของเรา ปริ้นต์ออกมา เเล้วเอาเเหวนวงเดิมทาบลงหาไซส์เเหวนค่ะ 
วิธีนี้จะเป๊ะมากๆ เเต่ต้องมีเครื่องปริ้นต์ มีเเหวงวงเดิม ใครไม่มีเเหวน ลองยืมเพื่อนมาใส่เเล้วทาบลงบน เเผ่นวัดไซส์นะค้า ^^ อาจจะยุ่งหน่อยเเต่ วิธีนี้เป๊ะมากๆ ค้า 
     "MANOKO FIT GUIDE"

                 
>>>>DONWLOAD PDF FILE<<<<

ไฟล์ PDF ปริ้นต์มาจะหน้าตาจะเป็นเเบบนี้
เอาเเหวนวางทาบ หาไซส์ที่ถูกต้องได้เลยนะค้า 
(อย่าลืมให้ ขอบด้านในเเหวนพอดีกับวงกลมสีดำเป๊ะๆ นะค้า 
^_^
^_^
___________________________________________________________________
Wrist Size ( For Bangle & Bracelet )  /  วัดไซส์ข้อมือค่า 
 
หมายเหตุ : ใน MANOKO FIT GUIDE มีที่วัดความยาวสร้อยข้อมือด้วยค่ะ
ตัดตามยาวเเล้วนำมารอบข้อมือหาความยาวที่เหมาะสมเเละใส่สบายได้เลยค้า 
^_^
^_^
___________________________________________________________________
Necklace Length / ความยาวสร้อยคอ